החטא ועונשו

עליה של מאות אחוזים בתמותה עודפת ילדים עד 15 באירופה

נתוני התמותה הרשמיים באירופה מראים עלייה מזעזעת של 691% במספר מקרי המוות העודפים בקרב ילדים מאז שסוכנות התרופות האירופית (EMA) האריכה את האישור חירום לחיסון פייזר קוביד-19 לשימוש בילדים בגילאי 12 עד 15.

לפני ההחלטה זו של סוכנות התרופות האירופית, מקרי המוות בקרב ילדים בשנת 2021 היו מתחת לשיעור הצפוי. אבל בעקבות האישור לשימוש חירום, מקרי המוות העודפים בקרב ילדים עד סוף השנה עלו ב-1,599% מטריד מאוד בהשוואה לממוצע של 2017 עד 2020.

למרבה הצער, מגמה זו נמשכה לתוך 2022, כאשר אירופה רשמה עלייה של 381% במקרי המוות העודפים בקרב ילדים עד כה, בהשוואה לממוצע של 2018 עד 2021.

כך זה נראה בגרף

EuroMOMO היא פעילות אירופית לניטור תמותה. הארגון מצהיר כי מטרתו היא "לגלות ולמדוד מקרי מוות עודפים הקשורים לשפעת עונתית, מגיפות ואיומים אחרים על בריאות הציבור".

סטטיסטיקת תמותה לאומית רשמית מסופקת מדי שבוע מ-29 מדינות אירופה או אזורים תת-לאומיים ברשת השיתופית EuroMOMO, הנתמכת על ידי המרכז האירופי למניעת ובקרת מחלות (ECDC) וארגון הבריאות העולמי (WHO), ומתארחת על ידי Statens Serum Institut, דנמרק.

התרשים הבא מציג את מקרי המוות העודפים השבועיים לאורך 2020 ו-2021 בקרב ילדים בגילאי 0 עד 14 ברחבי אירופה. הגרף נלקח מאתר EuroMOMO וניתן לגשת אליו כאן.

ילדים 0-14 תמותה עודפת

כפי שניתן לראות מהאמור לעיל, מקרי המוות בקרב ילדים לאורך שנת 2020 היו בדרך כלל מתחת למספר הצפוי של מקרי מוות. מגמה זו נמשכת לאורך 2021 עד שבוע 22, אז נרשמו מקרי מוות עודפים משבוע לשבוע עד סוף השנה.

מה שמעניין בעובדה שהתחילו להירשם מקרי מוות עודפים בקרב ילדים בשבוע 22 של 2021 הוא שזה עולה בקנה אחד עם השבוע בו העניקה סוכנות התרופות האירופית (EMA) "הארכת אינדיקציה ל-COVID-19 Comirnaty (פייזר) לכלול שימוש בילדים בגילאי 12 עד 15.

מועד אישור חירום גילאי 12-15

מספר חודשים לאחר מכן, ה-EMA נתן גם אישור לשימוש חירום לחיסון פייזר למתן לילדים עד גיל 5.

מועד אישור חירום עד 5

הטבלה הבאה, שהופקה מאתר EuroMOMO, מציגה את המספר הכולל המצטבר של מקרי מוות עודפים לאורך 2020 ו-2021 משבוע 22 (השבוע שבו אושר חיסון קוביד-19 לילדים) ועד שבוע 52 (סוף השנה).

סף תמותה עודפת משבוע 22

לפי EuroMOMO, אירופה רשמה 1,015 מקרי מוות עודפים בקרב ילדים במהלך זמן זה בשנת 2021, בעוד שרשמה 491 מקרי מוות פחות מהצפוי במהלך זמן זה ב-2020.

התרשים הבא מציג את מקרי המוות העודפים השבועיים במהלך שנת 2022 בקרב ילדים בגילאי 0 עד 14 ברחבי אירופה. הגרף נלקח מאתר EuroMOMO וניתן לגשת אליו כאן

ילדים 0-14 תמותה 2022

הנתונים עד כה מכסים עד שבוע 33 של 2022 (אמצע אוגוסט), וכפי שניתן לראות ברוב השבועות נרשמו מקרי מוות בקרב ילדים הרבה מעל השיעור הצפוי. בשבוע 24 נרשם שיא של 101 מקרי מוות עודפים בקרב ילדים בגילאי 0 עד 14.

הטבלה הבאה, שהופקה מאתר EuroMOMO, מציגה את המספר הכולל המצטבר של מקרי מוות עודפים לאורך 2022 עד שבוע 33.

עודף תמותה עד שבוע 33 2022

לפי EuroMOMO, אירופה רשמה 841 מקרי מוות עודפים בקרב ילדים במהלך זמן זה בהשוואה לשיעור הצפוי.

מאז ה-EMA אישר לראשונה את הזרקת פייזר קוביד-19 לשימוש בילדים במאי 2021, אירופה רשמה 1,856 מקרי מוות עודפים בקרב ילדים בגילאי 0 עד 14 לעומת השיעור הצפוי. הנתון הזה לבדו מחליא כי הוא מייצג עלייה בלתי נתפסת של 185,600% במקרי המוות.

עם זאת, מכיוון שמספר זה כל כך גבוה להפליא, יהיה הוגן יותר להשוות בפועל מקרי מוות עודפים בקרב ילדים לאחר חיסון קוביד-19 מול מספר מקרי המוות הממוצע בקרב ילדים בשנים הקודמות.

התרשים הבא מציג את המספר הכולל של מקרי מוות עודפים בקרב ילדים בגילאי 0 עד 14 בשנת 2021 לפני אישור EMA לחיסון קוביד-19 עבור בני 12 עד 15 בשבוע 22, בהשוואה לאותה מסגרת זמן בשנים אחרות. המספרים חולצו מאתר EuroMOMO וניתן לגשת אליהם כאן.

השוואת תמותה

המספר הממוצע של מקרי מוות עודף בין 2018 ל-2020 בקרב ילדים ברחבי אירופה בין שבוע 1 לשבוע 21 שווה ל-191.3. אבל במהלך 21 השבועות הראשונים של 2021, היו למעשה 198 פחות מקרי מוות בקרב ילדים מהצפוי ו-389.3 פחות מקרי מוות מהממוצע של 2018 עד 2020.

התרשים הבא מציג את המספר הכולל של מקרי מוות עודפים בקרב ילדים בגילאי 0 עד 14 בשנת 2021 לאחר אישור EMA של חיסון קוביד-19 עבור בני 12 עד 15 בשבוע 22, בהשוואה לאותה מסגרת זמן בשנים אחרות. המספרים חולצו מאתר EuroMOMO וניתן לגשת אליהם כאן.

מספר מקרי מוות עודפים 12-15

המספר הממוצע של מקרי מוות עודף בין 2017 ל-2020 בקרב ילדים ברחבי אירופה בין שבוע 22 לשבוע 52 שווה ל-59.75. אבל במהלך אותה תקופה בשנת 2021, לאחר אישור ה-EMA לחיסון פייזר קוביד-19 לילדים, היו 1,015 יותר מקרי מוות בקרב ילדים מהצפוי ו-955.25 יותר מקרי מוות מהממוצע של 2017 עד 2020.

משמעות הדבר היא שמקרי מוות עודפים בקרב ילדים לאורך 2021 לאחר אישור ה-EMA של זריקת קוביד-19 לילדים בגילאי 12 עד 15, גדל ב-1,599% בהשוואה לממוצע של 2017 עד 2020.

התרשים הבא מציג את המספר הכולל של מקרי מוות עודפים בקרב ילדים בגילאי 0 עד 14 בשנת 2022 עד כה (שבוע 33) בהשוואה לאותה מסגרת זמן בשנים אחרות. המספרים חולצו מאתר EuroMOMO וניתן לגשת אליהם כאן.

מספר מקרי מוות עודפים 0-14

בשנת 2022, לילדים בני 5 ומעלה ברחבי אירופה הוצעה זריקת קוביד-19, ולילדים מגיל 12 ומעלה הוצעו עד שלוש מנות של זריקת קוביד-19.

המספר הממוצע של 2018 עד 2021 של עודף מקרי מוות בקרב ילדים בין שבוע 1 לשבוע 33 שווה ל-175. אבל במהלך 33 השבועות הראשונים של 2022, היו 841 יותר מקרי מוות בקרב ילדים מהצפוי ו-666 יותר מקרי מוות מהממוצע של 2018 עד 2021.

משמעות הדבר היא כי מקרי המוות העודפים בקרב ילדים לאורך 2022 עד כה לאחר אישור ה-EMA לזריקת קוביד-19 לילדים מגיל 5 ומעלה, גדל ב-381% בהשוואה לממוצע של 2018 עד 2021.

ברגע שאנו משלבים את הנתונים של שבוע 22 בשנת 2021 ואילך עד שבוע 33 של 2022 (1,856 מקרי מוות עודפים), ומשווים אותם מול הממוצע המשולב של 2017 עד 2020 ו-2018 עד 2021 (234.75 מקרי מוות עודפים בקרב ילדים), אנו מוצאים כי מקרי מוות עודפים בקרב ילדים ברחבי אירופה עלו ב-691% מאז שסוכנות התרופות האירופית אישרה לראשונה חיסון נגד קוביד-19 לילדים בגילאי 12 עד 15 במאי 2021.

קצת בגרף

האם זה רק צירוף מקרים מצער להוסיף לרשימה הארוכה של "צירופי מקרים" שהתרחשו מאז תחילת 2020? הרשויות בהחלט היו רוצות שנחשוב כך. אבל הם עדיין צריכים להסביר מדוע מתים אלפי ילדים יותר מהצפוי ברחבי אירופה.

מקור

 

השאירו תגובה

#000